Nieuw schooljaar nieuwe OR

Opgeven kan nu!

Gezocht! Ouders die zich willen aansluiten bij de Ouderraad (OR) voor het nieuwe schooljaar. U wordt dan mogelijk klassenouder van de groep van uw kind en bent lid van de OR. De vergaderingen zijn elke 1e woensdag van de maand. Heeft u tijd en interesse? Stuur voor 5 juli een e-mail naar l.boschvanden@bijlmerhorst.nl

or or