AVG wet

Goedkeuring

Vorige week heeft u een informatiebrief gehad over de AVG wet. Deze wet zorgt ervoor dat anderen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Als school hebben we hier veel mee te maken. Op de achtergrond met alle gegevens die we van u bezitten maar ook meer zichtbaar. Het meest zichtbare zijn de foto’s en filmpjes die we o.a. op de website, Facebook en Twitter plaatsen. Vanaf 25 mei jl. hebben we daar toestemming van u voor nodig. Bij de nieuwsbrief vindt u een toestemmingsbrief voor het gebruik van foto’s en video’s t/m juli 2019. Graag zien we dit strookje ondertekend van u terug met daarop aangekruist welke zaken u eventueel wilt uitsluiten.

blog_AVG blog_AVG