Aansluiten bij de OR

Meld u nu aan!

Heeft u interesse om volgend jaar aan te sluiten bij de OR? Meld u dan nu bij juffrouw Laura! De ouderraad (OR) denkt na over activiteiten op school, is aanspreekpunt voor de ouders, helpt actief bij uitjes en andere activiteiten. De OR komt 1 keer per maand bij elkaar om te vergaderen.